Choď na obsah Choď na menu

V hre sú ďalšie zmeny v zákone o peňažných príspevkoch pre ZŤP osoby

12. 5. 2018

 

Odporúčame: Schválený návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutiaV posledných týždňoch sa veľa hovorí o pripravovanej novele zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Najprv s vlastným návrhom na zvýšenie hodinovej mzdy za osobnú asistenciu prišla trojica opozičných poslancovAko sme informovalinavrhovali zvýšenie hodinovej mzdy na 4,01 € za hodinu asistencie. Tento návrh však neprešiel a nemuseli sme dlho čakať a svoj návrh na zmenu zákona o peňažných príspevkoch predstavila aj vláda. Tá sa do zmien pustila komplexnejšie, pretože neriešila iba osobnú asistenciu. 

 

Prvý vládny návrh počítal napríklad s tým, že zvyšovanie príspevku na opatrovanie aj osobnú asistenciu bude naviazané na minimálnu mzdu.  Príspevok na opatrovanie sa mal teda zvýšiť od 1. 7. 2018 o 120 €  a pravidelne sa mal zvyšovať každý rok. Hodinová mzda za osobnú asistenciu sa mala zvýšiť tento rok na 2,82 €. Okrem toho ministerstvo ďalej navrhovalo, aby sa upustilo od uplatňovania vrátenia príspevku alebo jeho pomernej časti v prípade úmrtia ZŤP osoby. Štát si bude vrátenie uplatňovať len v prípade, ak ZŤP osoba nepoužila príspevok na určený účel. Teda v prípade, ak zdravotne postihnutý zomrel skôr, ako si pomôcku stihol zakúpiť.  Novela by mala okrem iného rozšíriť okruh držiteľov parkovacieho preukazu. Ide napríklad o onkologicky chorého človeka so zníženou imunitou.

 

Koncom apríla však vláda schválila materiál v ktorom počítala už iba s navyšovaním príspevku na osobnú asistenciu a opatrovanie formou mimoriadneho nariadenia vlády a upustila tak od naviazania valorizácie príspevkov na minimálnu mzdu. Pán minister Richter touto zmenou vyhovel rezortu financií, ktorý žiadal upustiť od navrhovaného mechanizmu valorizácie najmä preto, aby to do budúcna nepredstavovalo výraznú záťaž na verejné financie.

 

Čo sa zmenilo?

 

Pripravovaná novela nenaplnila očakávania viacerých združení a preto zorganizovali 9. mája stretnutie pred NR SR, kde dali najavo, že nie sú spokojní s pripravovanými zmenami a navrhli vlastné zmeny, ktoré by chceli zapracovať do zákona 447/2008. Ešte v ten istý deň sa pán Fico vyjadril, že hodinová mzda za osobnú asistenciu sa výrazne zvýši a v druhom čítaní môžeme očakávať výrazné zmeny. Na dnešnom stretnutí v Bratislave so zástupcami ŤZP občanov a komisárkou pre zdravotne ťažko postihnuté osoby sme sa dozvedeli už konkrétne návrhy na zmeny v zákone.

 

  • Príspevok na opatrovanie by sa mal zvýšiť o 120 €, tak ako bolo plánované.
  • Tiež sa uvažuje o zrušení obmedzenia, ktoré kráti tento príspevok pokiaľ  opatrované postihnuté dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne.
  • Pri opatrovateľskom príspevku by naďalej mal hrať rolu príjem, ale návrh počíta s tým, že by sa zdvihla hranica, od ktorej by bol príspevok krátený.
  • Rovnako naďalej platí, že príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie sa bude zvyšovať, len na základe mimoriadneho nariadenia vlády.
  • Opatrovateľský príspevok by do roku 2020 mal kopírovať výšku minimálnej mzdy.

 

Hodinová mzda pre osobného asistenta by mala ísť hore zhruba o 1 euro, čiže by sa mohla pohybovať okolo 3,80 € za hodinu. Významným ústupkom je aj zrušenie sledovania príjmu zdravotne postihnutej osoby, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu. Podľa Fica sa krátenie príspevku na asistenciu kvôli príjmu dotýka asi 350 osôb. Fico na tlačovke dodal, že zrušením tohoto obmedzenia chcú dať šancu zdravotne postihnutým, aby sa začlenili do väčšinovej spoločnosti vo všetkých oblastiach života. 

 

Všetky navrhované zmeny by sa mali objaviť v pozmeňujúcom návrhu na júnovej schôdzi. Musíme upozorniť, že konečný návrh zákona môže byť ešte iný a do definitívneho schválenia sa môže niečo zmeniť. V prípade, že by navrhované zmeny prešli v takejto podobe budeme musieť zvážiť náš ďalší postup. Plánovali sme spustenie petície, v ktorej sme chceli presadiť viacero prezentovaných zmien.

 

Tlačová beseda o novele zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP