Choď na obsah Choď na menu

Urobili sme prvý krok pre „lepšiu Osobnú asistenciu“

30. 1. 2018

 

Sľúbili sme, že do konca januára urobíme prvé kroky, ktoré by mali viesť k tomu aby sa osobná asistencia u nás posunula na lepšiu úroveň. Mali sme v pláne naraz osloviť občianské združenia a organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým ale aj poslancov a média. Napokon sme sa po dlhej diskusii rozhodli najprv osloviť občianské združenia. Myslíme si, že je ďaleko lepšie najprv osloviť združenia a organizácie z cieľom vypočuť si ich názor a zvážiť ako budeme ďalej postupovať. 

 

Nikomu nechceme uškodiť ide nám naozaj iba o zlepšenie osobnej asistencie. Boli by sme veľmi radi ak by u nás vznikol register poskytovateľov osobnej asistencie ale rovnako je dôležité, aby sme sa pozreli aj  na ohodnotenie osobného asistenta, či prestali riešiť príjem užívateľa. Dopočuli sme sa z mnohých strán, že sa chystajú údajne nejaké zmeny v zákone 447/2008. Nevieme však, či je to naozaj pravda a čo by sa malo zmeniť. Je možné, dokonca až pravdepodobné, že oslovené združenia nám na vec poskytnú svoj uhoľ pohľadu. Už teraz vieme povedať, že ak sa nám bude pozdávať radi pomôžeme a privítame aj iné návrhy. Veď jediný dôvod prečo sme sa vôbec do niečoho pustili je niečo zmeniť k lepšiemu. Chápeme aj druhú stranu, ktorá hovorí, že nami požadované zmeny by mohli všetkým uškodiť. Aj preto sme sa rozhodli kontaktovať združenia a až po ich vyjadrení zvážiť ďalší postup.

 

Tento krok ale nič nemení na fakte, že si stále myslíme jedno a to isté, čiže príspevok na osobnú asistenciu by mal byť poskytovaný len na základe zdravotného stavu užívateľa.  Rovnako si myslíme, že by sme sa mali pozrieť aj na slabé ohodnotenie asistentov za ich prácu. 2,78 € na hodinu je proste málo, pretože si musíme priznať, že ide o náročnú prácu. Navyše koľký z Vás dostávajú za hodinu svojej práce rovnaký peniaz? Minimálne by sa malo zvýšiť percento o ktoré sa bude valorizovať mzda osobného asistenta pokiaľ sa zvýši životné minimum. Mnohí mám dáte určite za pravdu, aj pri tretej požiadavke. Ak by sa ju podarilo zrealizovať osobná asistencia by mohla byť vnímaná ako sociálna služba a mohli by sme vytvoriť register poskytovateľov osobnej asistencie. Každý užívateľ by si mohol vybrať akou cestou sa vyberie, či si osobného asistenta nájde sám alebo osloví takéhoto poskytovateľa. Ak by oslovil poskytovateľa z registra mal by jednak výhodu, že človek, ktorý k nemu príde vie do určitej miery čo táto práca obnáša, ale ďalšou výhodou je aj fakt, že by si z poskytovateľom mohol dohodnúť časový rozsah kedy pomoc potrebuje. V prípade choroby asistenta by mu poskytovateľ mohol zabezpečiť náhradu. Sú však aj ďalšie kedy by ste pomoc profesionálneho asistenta mohli využiť. Napríklad pri nejakej jednorázovej pomoci, čiže potrebujete niečo vybaviť a asistent ktorého máte nemôže, lebo je napríklad v práci.

 

Samozrejme každý môže mať iný názor nato, čo by sme mali zmeniť v osobnej asistencii a preto budeme radi za každý názor. Vyjadriť sa môže naozaj každý kto má pocit, že má čo povedať.

 

Čom sme napísali združeniam a organizáciam?

 

 

Dobrý deň,
 
kontaktujeme Vás ako skupina telesne postihnutých ľudí, pretože si myslíme, že tu osobná asistencia nie je pre každého rovnako. Odpovedzme si na otázku. Je správne, aby osobná asistencia bola viazaná na príjem postihnutej osoby? Podľa nás to správne nie je.
 
Jediným dôležitým faktorom prečo bol uznaný príspevok na osobnú asistenciu je zdravotný stav. S toho vyplýva, že príjem užívateľa osobnej asistencie by nemal ovplyvňovať výšku príspevku na osobného asistenta. Všetci veľmi dobre vieme, že v prípade, ak človek dosiahne príjem, ktorý prekročí štvornásobok životného minima, je z pohľadu štátu vnímaný "ako bohatý" a mal by sa podieľať na spolu-financovaní osobného asistenta.
 
Zrazu nie je dôležitý zdravotný stav zdravotne postihnutej osoby, ale to koľko má peňazí. Pričom sa zdravotný stav užívateľa nijakým spôsobom nezmenil, čiže potrebuje pomoc v rovnakom rozsahu ako aj pred tým. Áno mohol by si asistenta spolufinancovať, ale načo potom zarobil peniaze nad štvornásobok životného minima, keď aj tak bude musieť tie peniaze vyplatiť osobnému asistentovi, ak si chce udržať osobnú asistenciu v rozsahu, aká mu bola priznaná pred začlenením sa do pracovného procesu. Nemáte pocit, že to tak trochu vydieranie zo strany štátu?
 
To rovno môže prísť za zamestnávateľom a povedať, že všetko, čo by zarobil nad štvornásobok životného minima bude robiť zadarmo. "Veď to je choré". Toto je ešte ten "lepší prípad". Pretože z našej skúsenosti jasne vyplýva, že ak užívateľ stojí pred rozhodnutím, či bude pracovať alebo poberať príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu aká mu bola priznaná. Väčšinou sa rozhodne pre druhú možnosť.
 
Do istej miery sa to pochopiť dá, pretože osobný asistent mu pomáha pri činnostiach, ktoré sám nezvládne, je na jeho pomoc odkázaný, ale na druhej strane jeho rozhodnutie spôsobí, že si svoje výdavky musí financovať s invalidného dôchodku alebo sa spoliehať na pomoc rodiny.
 
My sme sa proti tomuto vydieraniu rozhodli bojovať.   
 
Založili sme stránku www.nenechamesavydierat.sk, kde sme sa rozhodli poukazovať na trhliny v zákone 447/2008 o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Jeden z príkladov sme už uviedli. Sú tu však aj ďalšie nevyriešené otázniky pokiaľ ide o osobnú asistenciu.
Domnievame sa, že by bolo prospešné, aby bola osobná asistencia vnímaná ako sociálna služba, pretože by sme tak umožnili vytvoriť register poskytovateľov osobnej asistencie, podobne ako to funguje v Čechách. Týmto prvkom by sme pomohli tým, ktorí majú problém nájsť osobného asistenta na konkrétny čas, čo užívateľom umožňuje flexibilne reagovať na vniknuté situácie z hľadiska akútnej potreby osobného asistenta.
 
Z hľadiska takejto služby je dôležité, že poskytuje možnosť profesionálneho osobného asistenta, ktorý je vyškolený na základe potrieb užívateľa osobnej asistencie. Nemenej dôležitou vecou na ktorú chceme poukázať je nízka hodinová mzda osobného asistenta.
 
Zaujíma nás Váš názor, pretože by sme chceli vytvoriť petíciu, kde by boli zahrnuté tieto 3 požiadavky.
 
Boli by ste ochotní túto iniciatívu podporiť?  
 
Podporou nemáme na mysli financie, ale spoluprácu pri tvorbe petície, prípadne ďalšie návrhy a ochotu rozoslať ju medzi svojich členov alebo podporovateľov. 
 
Poskytnite nám prosím Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či sa na tejto iniciatíve hodláte zúčastniť.
 
Ďakujeme za Váš čas a ochotu.
 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Aké budú naše ďalšie kroky?

 

Asi nikoho neprekvapí, že si chceme počkať na reakcie. Necháme osloveným 14 dní na vyjadrenie a ak sa po uplynutí tejto doby nikto neozve budeme vedieť, že sme v tom sami a oznámime naše ďalšie kroky. Veríme však, že sa nájde niekto kto sa k nám pridá a budeme ťahať za spoločný povraz.