Choď na obsah Choď na menu

Schválený návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

13. 6. 2018

 

Poslanci dnes schválili dlho očakávanú novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Čakajú nás viaceré pozitívne zmeny.

 

Zmeny v osobnej asistencii

 

Sadzba za hodinu osobnej asistencie pôjde hore o jedno euro, čiže z pôvodne navrhovanej sumy 2,82 € až na 3,82 € za hodinu vykonanej práce. Novela zákona chce motivovať užívateľov osobnej schvaleny-navrh-zakona-o-penaznych-prispevkoch-na-kompenzaciu-tazkeho-zdravotneho-postihnutia.jpgasistencie, aby sa snažili začleniť do pracovného procesu a preto sa úplne ruší krátenie príspevku pre príjem zdravotne postihnutej osoby. Poslanci rovnako schválili aj pozmeňujúci návrh predsedníčky parlamentného výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej . Vďaka jej pozmeňujúcemu návrhu a tlaku mimovládnych organizácii sa podarilo presadiť napríklad ponechanie výkazu za vykonanú osobnú asistenciu v rovnakej podobe, ako ho poznáme dnes. Bolo možné, že by sme sa znovu vrátili k vypisovaniu denných výkazov kvôli zisteniam NKÚ o zneužívaní príspevku. Podrobné výkazy mali zabezpečiť väčšiu kontrolu vykonávania asistencie. Namiesto toho budeme musieť po novom poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality poskytovanej osobnej asistencie. V praxi to znamená, že pracovníci úradu si môžu v teréne skontrolovať prácu osobného asistenta, respektíve správne využívanie príspevku. 

 

Ďalšiu dobrú správu pripravila novela pre študentov, ktorí študujú v zahraničí a využívajú osobnú asistenciu. Predlžuje sa totiž obdobie, počas ktorého sa môžete zdržiavať mimo územia SR bez toho, aby bol tento príspevok krátený až na 303 dní. Pôvodne dochádzalo ku kráteniu, ak sa osoba s postihnutím mimo územia zdržiavala viac ako  60 po sebe nasledujúcich dní.

 

Osobnú asistenciu po novom bude možné priznať aj ŤZP osobe, ktorou je nezaopatrené dieťaťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Zmeny v príspevku na opatrovanie

 

Pri príspevku na opatrovanie sa zvýši hranica od ktorej je možné príspevok krátiť z 1,7-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na dvojnásobok. Opatrovateľom v produktívnom veku stúpne príspevok o 120,01 € na 369,36 € a ak navyše rodič opatruje svoje nezaopatrené dieťa prilepší si k tejto sume ešte o necelých 100 €. Predtým  rodič zdravotne postihnutého dieťaťa dostal o polovicu nižší príplatok. Ruší sa tiež opatrenie vďaka ktorému dochádzalo ku kráteniu príspevku v prípade, ak zdravotne postihnuté dieťa navštevovalo školu viac, ako 20 hodín týždenne.

 

Opatrovateľ poberajúci dôchodok si prilepší len o  92,52 € na 184,71 €. Neprešli tak návrhy, ktoré mali za cieľ dosiahnuť rovnosť opatrovateľov v produktívnom veku s tými, ktorí opatrovanie vykonávajú popri dôchodku. Takýchto ľudí, je ale podľa zverejnených čísel výrazne menej.

 

Ďalšie zmeny v kocke

 

Medzi významné zmeny patrí aj fakt, že štát si už v prípade úmrtia ŤZP osoby v dedičskom konaní nebude uplatňovať vrátenie jednorázového príspevku napríklad na kúpu auta, či úpravu bytu, ak bol príspevok využitý na priznaný účel.

 

Zmeny novela prináša aj pri parkovacích preukazoch pre zdravotne postihnutých. Ako sme už dávnejšie informovali rozšíri sa okruh osôb, ktoré si oň budú môcť požiadať.  Ide o ľudí so zníženou imunitou v dôsledku onkologickej liečby. 

 

Naše hodnotenie

 

Tieto zmeny považujeme za veľmi významné a chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa o ne pričinili. Veríme, že tieto novinky pomôžu mnohým a skvalitnia im život. Netreba však poľaviť, pretože ani táto novela nevyriešila všetky krivdy  Obávame sa napríklad o ľudí nad 65 rokov, ktorí nemôžu využívať osobnú asistenciu a pre ich príbuzných nie je riešenie požiadať si o opatrovateľský príspevok. Rovnako je možné, že napriek sľubom k navýšeniu príspevku na opatrovanie ani osobnú asistenciu nemusí prísť, pretože oba príspevky nemajú v sebe mechanizmus valorizácie. Zákon je totiž v podobe, že oba príspevky sa budú valorizovať na základe mimoriadneho nariadenia vlády. Treba však veriť, že sa aj v budúcnosti dočkáme ďalších dobrých správ a my budeme radi, ak nám bude umožnené aktívne pomôcť a spolupracovať.