Choď na obsah Choď na menu

Máme dve možnosti na presadenie zmien v osobnej asistencii

16. 4. 2018
 
Pravdou je, že na presadenie zmien v osobnej asistencii môžeme využiť dve možnosti, či ich aj obe využijeme je otázne. Naše pochybnosti pramenia z toho, že Elektronickej hromadnej žiadosti veľmi neveríme, ak budete čítať ďalej pochopíte prečo. Poďme si však obe možnosti priblížiť a vysvetliť ich rozdiel.
 

Petícia: jej výhody a nevýhody

 

Každý občan sa podľa petičného práva môže so svojimi žiadosťami, návrhmi, či inými sťažnosťami obrátiť na orgán verejnej moci. Príslušný orgán je povinný sa petíciou zaoberať. Samozrejme tu je najlepšie dať si pozor, aby ste petíciu adresovali tomu, kto je oprávnený o veci rozhodnúť. V našom prípade chceme petíciu adresovať NR SR a teda ak chceme, aby sa petíciou zaoberali priamo poslanci NR SR potrebujeme aspoň 100 000 podpisov. Musíme si však vybrať v akej forme bude naša petícia, pretože máme na výber dve možnosti:
 
 • papierová forma
 • elektronická podoba
 
Obe majú svoje pre aj proti a museli sme veľmi dlho rozmýšľať, ktorú cestu si vyberieme. Skôr ako prezradíme našu voľbu, tak je potrebné si obe možnosti predstaviť, teda ukázať ich pozitíva a samozrejme aj povestnú druhú stranu mince, čiže negatíva.
 

Papierová forma petície

 

Znovu by sme sa mohli opakovať, pretože aj tu môže mať petícia dve formy. Prvá možnosť je tá, že na petičnom hárku, kde sa ľudia podpisujú nebude text petície, to ale neznamená, že nebudete vedieť pod akú petíciu sa podpisujete. Ak niekto nabáda kohokoľvek  na podpis petície musí ho z jej obsahom oboznámiť a z nadpisu na petičnom hárku musí byť jasné k akej petícii hárok patrí. My sme si vybrali druhú formu, číže priamo na petičnom hárku bude aj text petície. To však zďaleka nie je všetko, čo musí petícia spĺňať. Pokiaľ chceme aby petícia bola platná nesmie na nej chýbať nasledovné:
 
 • Musí byť na hárku uvedené komu ju adresujeme. V našom prípade to bude NR SR.
 • Každý hárok musí mať svoje poradové číslo.
 • Petícia musí mať svoj názov.
 
V našom prípade bude súčasťou petičného hárku aj text petície, čiže jednoducho povedané budete vidieť aké zmeny žiadame.
 
Pod textom bude samotný priestor na podpisy, kde uvediete svoje celé meno, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, čiže uvedením ulice spolu s popisným číslom a mestom. V špecifických prípadoch sa môžu vyžadovať aj ďalšie údaje. V opačnom prípade svoj súhlas s petíciou potvrdíte svojim podpisom.
 
V spodnej časti musí byť jasne uvedené, kto petíciu predkladá a zároveň v tejto časti nájdete aj to, kto je oprávnený na komunikáciu s orgánom verejnej správy. Zástupca je povinný okrem komunikácie s orgánmi aj podpísať každý hárok, ktorý preberie.
 
Jednoznačnou nevýhodou papierovej verzie petície je jej zložitejšia propagácia na internete oproti elektronickej. Pravdou však je, že zákon umožňuje papierovú verziu zverejniť na internete, čiže bez obáv ju môžeme dať na stránku k dispozícii na stiahnutie. Trošku horšie je to už so samotným podpisovaním, ak by ste chceli petíciu podpísať museli by ste si ju stiahnuť následne vytlačiť a potom podpísať. V ďalšom kroku by ste podpísaný hárok doručili na adresu organizátora petície. Z tohto pohľadu je elektronická petícia v jednoznačnej výhode. Pozor, pretože aj tu platí staré známe nie je všetko zlato čo sa blyští. Skôr ako sa pozrieme na zúbok elektronickej petícii si ešte musíme povedať jednu veľmi veľkú výhodu petície a je jedno v akej je forme. Podpisy pod petíciu môžete zbierať bez časového obmedzenia a spustenie petície nemusíte oznamovať úradom.
 

Elektronická petícia

 

Musí spĺňať rovnaké náležitosti ako klasická papierová forma, čiže napríklad ak by sme chceli uverejniť petíciu v elektronickej podobe, tak rovnako ako jej papierová sestra musí mať nasledovné:
 
 • Musí byť na stránke uvedené komu petíciu adresujeme.
 • Petícia musí mať názov a v jej názve sa musí nachádzať slovo petícia.
 • Musíte mať k dispozícii obsah petície.
 • Musí byť jasné, kto petíciu predkladá a človek, ktorý je poverený na komunikáciu s orgánom verejnej moci musí petíciu podpísať zaručeným elektronickým podpisom.
 
Na stránke musí byť formulár, kde zadáte svoje meno, adresu trvalého pobytu, email prípadne iné údaje. Vyplnený formulár by ste mali mať možnosť podpísať buď svojim elektronickým podpisom alebo by Vám do emailu mal prísť potvrdzujúci link. Kliknutím na odkaz potvrdíte svoj podpis.
 
Samozrejme tieto body by sa splniť dali a pokojne by sme mohli zbierať podpisy elektronicky. Naprogramovanie by samozrejme niečo stálo, ale o to ani tak nejde. Okrem toho je však každý tvorca elektronickej petície povinný zabezpečiť, aby údaje osôb, ktoré podporili petíciu boli zabezpečené proti náhodnej krádeži a to už nie je také jednoduché, pretože pred spustením petície musíte absolvovať audit a ten nemôže robiť firma, ktorá vytvorila web. Musí to robiť niekto nezávislí. Peniaze, ktoré by sme investovali do programovania a auditu radšej investujeme do propagácie petície. Teoreticky by sa črtala možnosť, že by sme elektronickú petíciu vytvorili na inom webe a my by sme na našej stránke len zverejnili link. U nás je veľmi obľúbená stránka na vytváranie petícii Peticie.com, tá však nespĺňa všetky zákonom stanovené podmienky. Navyše, podľa našich informácii, úrady odmietajú uznávať platnosť petícií z tejto stránky.
 

Elektronická hromadná žiadosť

 

Vláda SR sa v roku 2011 v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásila k väčšej otvorenosti  voči občanom. Jedným z nástrojov na uplatňovanie otvoreného prístupu občanov k vláde je elektronická hromadná žiadosť.
 
Môžeme povedať, že elektronická hromadná žiadosť je veľmi podobná ako petícia. Pokojne môžeme žiadať rovnaké požiadavky ako v petícii. Ako je už z názvu jasné túto žiadosť je možné vytvoriť len elektronicky a to cez portál verejnej správy Slovensko.sk
 
Ak by ste chceli takúto žiadosť podporiť nemusíte byť na stránke Slovensko.sk registrovaní, pretože tieto žiadosti sú v tzv. OPEN sekcii. Len tvorca žiadosti musí mať prístup na portál a rovnako potrebuje aj zaručený elektronický podpis. Problémom pri elektronickej hromadnej žiadosti je, že sa dá adresovať iba vláde a na zber podpisov máte od spustenia žiadosti len 30 dní. Za tento čas musíte nazbierať aspoň 15 000 podpisov, aby sa žiadosť vláde odoslala. V opačnom prípade sa ukončí a upadne do zabudnutia. Treba ale povedať, že ani vyzbieranie potrebného počtu podpisov nám nič negarantuje, lebo elektronická hromadná žiadosť je dobrovoľný záväzok vlády. Jednoducho povedané, ak sa žiadosťou vláda  nebude zaoberať, tak sa nič nedeje. Žiaden zákon jej to neprikazuje a to nás od tejto možnosti odrádza, to ale neznamená, že ju aj napriek tomu nevyužijeme.
 
 

Ktorú možnosť nakoniec využijeme?

 

Každá z variant má svoje pre aj proti, to bez pochýb. Pre nás je prvoradé, aby petícia spĺňala všetky zákonom stanovené požiadavky a  bola platná. Preto ideme cestou klasickej papierovej verzie s tým, že si ju budete môcť stiahnuť z nášho webu a v prípade záujmu nám podpísaný hárok poslať poštou na adresu, ktorú zverejníme. Veríme, že aj napriek malému diskomfortu sa nájdu ľudia, ktorí našu snahu podporia. Určite chceme podpisy zbierať aj v teréne a vysvetľovať ľudom, prečo sú pre nás požadované zmeny dôležité.
 
Samozrejme máme už celkom jasnú predstavu o tom, čo budeme žiadať.  Určite sa v našej petícii objavia nasledovné požiadavky:
 
 • Zrušenie ekonomickej kontroly pri poberaní príspevku na osobnú asistenciu
 • Zvýšenie mzdy pre osobného asistenta - konkrétny návrh ešte doplníme
 • Chceme, aby sa nebral do úvahy vek žiadateľa o príspevok na osobnú asistenciu 
 
Nič tajné sme neprezradili, pretože prvé dva body boli od samého začiatku našim tŕňom v oku a pokiaľ ide o tretí bod, tak v jednom z príspevkov k nášmu článku sme už prezradili, že aj tento bod bude súčasťou petície. Tieto tri body však nie sú všetko, čo by sme chceli zmeniť, pretože uvažujeme aj o ďalších bodoch. Preto ak máte nejaké požiadavky na zmenu, tak budeme veľmi radi, ak sa s nami o ne podelíte. Stačí pod tento článok napísať komentár a v prípade, že sa viacerí zhodneme, že daná požiadavka je prospešná s radosťou ju zahrnieme do petície.