Choď na obsah Choď na menu

Čo je osobná asistencia? Kto o ňu môže požiadať?

30. 11. 2017

 

Čo je osobná asistencia a kto o ňu môže požiadať?

 

Je jeden z príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe podanej žiadosti. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

 

O príspevok si môže požiadať osoba s ŤZP, ktorá je vo veku od 6 do 65 rokov, no pozor príspevok sa neposkytne ak osobe vo veku od 6 do 18 rokov bude vykonávať osobnú asistenciu rodič, prípadne náhradný rodič. Osobe nad 65 rokov sa príspevok poskytuje iba v prípade, že bol poskytovaný aj predtým. Na asistenciu tiež nemá nárok osoba s ŤZP, ktorej bol súdom učený opatrovník. Žiadosť na priznanie príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť môžete podať aj elektronicky, ale takáto žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.  Pred podaním žiadosti odporúčame, informovať sa na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti. Konanie na úrade sa začína dňom podania a tento posudzovací a rozhodovací proces môže trvať od 60 do 90 dní. Proti vydanému rozhodnutiu je možné sa v prípade nespokojnosti odvolať do 15 dní od prevzatia rozhodnutia.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

 

Čo je účelom osobnej asistencie?

 

Účelom je pomôcť zdravotne ťažko postihnutým osobám vďaka tomuto príspevku viesť do maximálnej možnej miery plnohodnotný život a to nie len vrámci rodiny, ale aj mimo nej. Osobný asistent teda pomáha takejto osobe zvládať bežné fungovanie napríklad v oblasti hygieny, voľnočasových aktivít ale aj v pracovnom živote.  Poberateľ by mal v rámci svojich možností s asistentom spolupracovať a mal by si byť aj vedomý, že asistent nie je jeho sluhom, čiže mal by sa k nemu správať s úctou a rešpektom  Mal by asistenta požiadať o pomoc v situáciach, ktoré pre svoj zdravotný stav nie je schopný zvládnuť a vďaka osobnému asistentovi môže žiť plnohodnotnejší a aktívnejší život.  O rozsahu osobnej asistencie rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  Maximálne však môže byť asistencia poskytovaná v rozsahu 7 300 hodín ročne.  Osobný asistent môže asistenciu vykonávať maximálne 10 hodín denne, avšak toto obmedzenie neplatí ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

Kto môže byť osobným asistentom?

 

Vykonávať osobnú asistenciu môže osoba strašia ako 18 rokov a nevyžaduje sa na vykonávanie tejto práce kurz ani školenie. Osobný asistent by mal byť zodpovedný človek, ktorý je zároveň aj schopný poskytnúť osobe s ŤZP svoju fyzickú silu, pretože okrem iného bude klientovi pomáhať aj pri činnostiach, ktoré môžu byť fyzicky náročné, ako napríklad nastupovanie do auta alebo už spomínaná osobná hygiena.. Tiež by mal byť diskrétny a motivovaný vykonávať túto prácu.  Osobného asistenta si každý zdravotne postihnutý vyberá sám a je na ňom či si vyberie niekoho zo svojho okolia alebo požiada o pomoc Agentúru osobnej asistencie .Osobnú asistenciu môže vykonávať aj rodinný príslušní  ale len 4 hodiny denne a treba dodať, že je obmedzený aj v činnostiach, ktoré môže v rámci osobnej asistencie robiť. Tieto činnosti určuje zákon a sú uvedené v posudku užívateľa osobnej asistencie.. Sú to tieto úkony:

 

 • vstávanie, líhanie, polohovanie
 • umývanie, kúpanie, holenie česanie, úprave nechtov, make up
 • vyprázdňovanie čriev a mechúra
 • obliekanie, vyzliekanie
 • podávanie liekov  a pomoc pri akútnom ochorení

 

 Zdravotne postihnutý môže mať aj viac asistentov, zvyčajne sa takéto riešenie volí ak jeden asistent nie je schopný pokryť stanovený rozsah alebo aby mal poberateľ v prípade ochorenia náhradníka. Samozrejme dôvody môžu byť aj iné a je teda na každom aby posúdil potrebu deliť hodiny medzi viac asistentov. Nevýhodou je, že osobný asistent nemá nárok na PN-ku a ani na dovolenku, čiže ju pokojne môže vykonávať študent ako aj nezamestnaný, či živnostník. Treba povedať, že mnoho asistentov túto prácu berú ako poslanie, pretože mnohokrát urobia pre človeka aj veci navyše a myslíme si, že by za svoju prácu mali byť aj lepšie hodnotení. V súčasnosti sa mzda za hodinu asistencie pohybuje na úrovni 2,78 €. Treba tiež dodať, že osobný asistent musí z o zárobku odvádzať daň.

 

V akých činnostiach môže osobný asistent pomôcť osobe s ŤZP?

 

Skôr ako ich budeme konkrétnejšie menovať treba si uvedomiť, že nie každý užívateľ osobnej asistencie potrebuje pomôcť pri všetkých menovaných činnostiach a je nám asi jasné, že rozsah pomoci je závislý od zdravotného stavu užívateľa osobnej asistencie. ak by sme to veľmi zjednodušili nemuseli by sme ani menovať tieto činnosti, pretože z našich skúsenosti jasne vyplýva, že asistenti pomáhajú pri všetkých bežných činnostiach . Napriek tomu ich aspoň pár uvediem:

 • pomoc v domácnosti s varením, praním alebo upratovaním
 • asistuje pri nakupovaní, návšteve kultúrnych podujatí
 • Ak je to potrebné pomáha s obliekaním, jedením a osobnou hygienou
 • rovnako môže pomôcť pri preprave do školy, zamestnania alebo na rehabilitáciu
 • Pri čítaní pre zrakovo postihnutých alebo tlmočení pre nepočujúcich, či pri bežnej komunikácii ak má osoba s ŤZP napr problém s artikuláciou 

 

V čom vidíme háčik?

 

Na prvý pohľad sa môžete pýtať, že čo nám vlastne vadí? Ved tento sociálny štát je ochotný pomôcť ťažko zdravotne postihnutej osobe do veľkej miery s tým, aby sa začlenila do bežného života. Dôkazom týchto slov je predsa to, že je štát pripravený vynaložiť maximálne až neuveriteľných a závratných 20 294 € ročne na asistenciu pre jednu osobu s ŤZP "a to si predsa zaslúži potlesk, no nie? Hurá, tlieskame a otvárame šampus alebo ešte s tým šampusom predsa len počkajme, veď tá chvíľka v chladničke mu neuškodí". Pretože ak dočítate tento článok do konca neviem či ten "šampus pôjdete piť od radosti alebo naopak od žiaľu". Prvú nespravodlivosť sme už spomenuli a to je nízka mzda pre osobného asistenta, tá sa zvyšuje iba v prípade, ak sa zvyšuje aj životné minimum. Hodinová mzda je vlastne 1,39 % životného minima, čiže tento rok sa mzda osobnému asistentovi zvýšila a teraz pozor "držte si klobúky" o neuveriteľné dva centy. "Hneď máte chuť ísť robiť túto prácu však?" Rozhodne by sme boli radi ak už má byť jeho mzda naviazaná na životné minimum aby sa už spomínané percento výrazne zvýšilo alebo sa navrhol lepší model zvyšovania jeho mzdy. 

 

Druhým problémom nie len v prípade osobnej asistencie, ale aj iných príspevkov poskytovaných na kompenzáciu ŤZP je naviazanosť na príjem žiadateľa, čiže o osobnú asistenciu buď môžete prísť alebo Vám ju môže úrad výrazne znížiť, ak sa rozhodnete pracovať. Tu si my kladieme otázku, ak nám bol uznaný nejaký rozsah osobnej asistencie napríklad 2 747 hodín ročne len preto, že sme začali pracovať ho už nepotrebujeme? Nepotrebujeme rovnakú pomoc pri obliekaní, varení alebo iných činnostiach? Samozrejme, že potrebujeme, pretože náš zdravotný stav sa nijako nezmenil, ale pre štát začíname byť bohatý od momentu ako zarobíme nad štvornásobok životného minima. Je síce pravda, že si stále budete môcť písať rovnaký počet hodín, akurát istý neurčitý počet budete musieť asistentovi zaplatiť zo svojho. Vtedy už nie je podstatné čo potrebujeme, ale len to, koľko môže štát ušetriť. Životné minimum je v súčasnosti 199,48 € a jeho štvornásobok je teda 797,92 €. Všetko čo zarobíme nad túto sumu nám z pohľadu osobnej asistencie škodí. Do príjmu sa počíta napríklad aj invalidný dôchodok  ale aj zárobok z práce a je jedno či pracujeme na dohodu alebo TPP. Poďme si na príklade ukázať ako práca môže ovplyvniť rozsah osobnej asistencie. Vopred upozorňujem, že vyberám len malí príklad kde neprídeme o veľa hodín, no dokonale nám ukáže to, že sme z pohľadu zákona len nejaké čísla, ktoré doplníme do tabuľky a je to hotovo.  Aby sme si vedeli vypočítať koľko nám "láskavý ujo štát" zoberie potrebujeme do rovnice doplniť nasledovné neznáme:

 • aký je náš celkový rozsah osobnej asistencie v eurách za rok
 • koľko je švornásobok životného minima
 • aký sme dosiahli priemerný čistý mesačný príjem za minulý rok

Dajme tomu, že v našom prípade som sa zamestnal na dohodu a môj čistý priemerný mesačný príjem v roku 2016 bol   800 €, čiže som štvornásobok životného minima prekročil o 2,08 €, pretože jeho výška je momentálne 797, 92 €. Teraz si idem vypočítať aký rozsah asistencie v eurách za rok mi ujo štát priznal. Stačí mi teda vedieť, že mi bolo priznaných 2 747 hodín osobnej asistencie a keď chcem vedieť o koľko oberám štát, tak stačí aby som toto číslo vynásobil hodinovou mzdou pre asistenta, čiže 2,78 €.  Výsledok je, že ročne dostávam na asistenciu 7 636,66 €. Teraz už poznáme všetky neznáme a sme len krok od výsledku aby sme vedeli o čo prídeme. Jednoducho dosadíme čísla do vzorca a je to. Vlastne ja už som trochu dosadzoval bez toho aby ste o tom vedeli, lebo som vypočítal koľko som zarobil za mesiac nad štvornásobok životného minima. To sú tie 2,08 €. My ale potrebujeme vedieť koľko som zarobil navyše za rok a to už asi viete, že vynásobím 2,08 číslom 12 a dostanem sa k číslu  24,96 €. Hádajte aký posledný úkon musím urobiť aby som zistilo o čo prídem? Ak ste tipovali, že zoberiem celkový rozsah osobnej asistencie v eurách, čiže 7 636, 66 a od neho odpočítam sumu čo som zarobil nad štvornásobok životného minima za celý rok, tak máte pravdu. Môj nový rozsah je teda 7,611,70 €. Z mojich peňazí budem musieť svojmu asistentovi zaplatiť takmer 9 hodín za rok. Do výkazu ich uviesť môžem ale štát mi ich už nezaplatí.. Áno nie je to veľa ale treba si uvedomiť, že som štvornásobok životného minima prekročil len mierne. Teda čo podla Vás na základe prečítaného je pre štát dôležitejšie? To aby ušetril a zároveň potrestal osobu s ŤZP za aktivitu, teda, že sa snaží aj pracovať a vytvárať hodnoty? Alebo to aby takáto osoba naďalej mohla byť rovnako aktívna v živote, tak ako aj pred prekročením štvornásobku určenej hranice? Ak budem chcieť, aby mi môj asistent naďalej poskytoval osobnú asistenciu v rovnakom rozsahu, tak mu tých  24,96 € budem musieť dať z vlastného. Načo som ich potom zarobil? Veď to som rovno mohol prísť za zamestnávateľom a povedať mu, že ja tých skoro 25 € odrobím zdarma, aby mi štát nezobral asistenciu. Takže mi z toho vlastne vychádza, že pre zamestnávateľa som výhodný zamestnanec, pretože môžem zarobiť iba do určitej hranice a potom robím bez nároku na honorár.. "To je paráda nemám slov a idem mu to oznámiť....."

 

Zdravotne postihnutý už dostali od štátu dosť faciek a preto sme sa rozhodli, že nastal čas vrátiť úder. Ste osobný asistent alebo zdravotne postihnutý? Dajte nám vedieť Váš názor do komentárov k článku.